Телк 1 – 31.07.2023

92512 Теодор Петров Тодоров
92513 Велико Фатмев Салиев
92514 Недко Илиев Огнянов
92515 Стефани Тодорова Бончева
92516 Мануела Миленова Богданова
92517 Дарина Георгиева Колева
92518 Палмира Миленова Костова
92519 Юсуф Разие Таир
92520 Мерт Ахмед Куршум
92521 Мария Стефанова Тодорова
92522 Петра Веселинова Иванова
92523 Иван Христов Стоянов
92524 Светослав Вълчев Стоев
92525 Милка Георгиева Кирова
92526 Енчо Константинов Петров
92527 Иванка Пенева Танева
92528 Лазар Руменов Папазов
92529 Иво Колев Ирикев
92530 Лиляна Янкова Чакърова
92531 Георги Недялков Георгиев
92532 Стефан Пенчев Василев
92533 Желязка Тотева Кирова
92534 Павлина Иванова Пенчева