Телк 1 – 30.05.2023

91556 Жасмина Нурай Салим
91557 Катя Динева Маркова
91558 Розалия Драгомирова Кирилова
91559 Биляна Димитрова Дралчева
91560 Зейнеп Мехмедова Поканова
91561 Господин Тенев Петров
91562 Иванка Христова Бонева
91563 Янко Георгиев Иванов
91564 Иванка Димчева Стайкова
91565 Анка Чавдарова Илиева
91566 Ивелин Петков Бялков
91567 Минка Миленова Караилиева
91568 Мима Енчева Георгиева
91569 Анка Стефанова Огнянова
91570 Георги Михайлов Вълков