Телк 1 – 29.06.2023

92012 Мария Гълъбова Пейчева
92013 Иванка Танева Атанасова
92014 Донка Атанасова Иванова
92015 Петьо Стоянов Бозвелиев
92016 Николай Минчев Попов
92017 Росица Александрова Палякова
92018 Десислава Християнова Куманова
92019 Петко Димитров Траков
92020 Марийка Василева Стоилова
92021 Мая Василева Вакарелска
92022 Георги Василев Павлов
92023 Георги Борисов Ангелов
92024 Димитър Василев Костадинов
92025 Георги Желев Господинов
92026 Димо Петков Бомбев
92027 Наньо Господинов Нанев
92028 Недялка Иванова Тодорова
92029 Митко Илиев Саръев
92030 Тенко Динев Байрамов