Телк 1 – 26.05.2023

91508 Деяна Христова Жекова
91509 Жельо Алеков Чалъков
91510 Мехмедали Асанов Асанов
91511 Димитър Тотев Димитров
91512 Айтен Асанова Османова
91513 Василка Петрова Щерева
91514 Иван Сашев Иванов
91515 Дани Василев Йорданов
91516 Михаил Андреев Александров
91517 Нягол Живков Няголов
91518 Илко Димитров Пашов
91519 Нора Асенова Александрова
91520 Татяна Стайкова Иванова
91521 Атанас Колев Колаксъзов
91522 Ели Димитрова Даскалова-Русева
91523 Димана Денчева Бонева
91524 Хюсеин Ахмедов Хюсеинов
91525 Георги Георгиев Вълев
91526 Димка Божкова Петкова
91527 Мартин Павлов Георгиев
91528 Христо Иванов Мартинов
91529 Гергана Емилова Ганчева
91530 Красимира Андреева Ангелова
91531 Господин Митков Господинов