Телк 1 – 21.06.2023

91876 Господин Недялков Иванов
91878 Валерия Веселинова Бакърджиева
91879 Мирослава Динева Кънева
91882 Пенка Иванова Кандина
91883 Йордан Тонев Драгиев
91884 Митко Дианов Русев
91885 Иван Кънчев Иванов
175 РУМЕН НЕДЕВ ГЕОРГИЕВ
177 ДИЯН ИВАНОВ ГОСПОДИНОВ
176 ДАНАИЛ ИВАНОВ ДЕЛЕВ
178 АНТОН ИВАНОВ МИНЕВ