Телк 1 – 21.04.2023

91182 Красимира Георгиева Димова
91183 Исмаил Асан Смаил
91184 Моника Милкова Маринова
91185 Нася Георгиева Димитрова
91186 Жельо Иванов Бабачев
91187 Елена Иванова Демерджиева