Телк 1 – 20.07.2023

92352 Руска Янкова Недялкова
92353 Андриана Живкова Недялкова
92354 Пенка Танева Дръндарова
92355 Шюкюрназ Ибрям Кантар
92356 Динко Стефанов Танев
92357 Бойка Кирилова Филипова
92358 Костадин Димитров Вакавлиев
92359 Велиана Вишанова Асенова
92360 Живко Господинов Генов
92361 Станка Атанасова Йорданова
92362 Хараламби Санков Хаджиев
92363 Румяна Иванова Димитрова
92364 Рашо Митков Тодоров
92365 Господинка Иванова Аврамова
92366 Пенка Христова Димитрова
92367 Иван Димов Иванов
92368 Екатерина Георгиева Вачкова
92369 Беадин Асан Сюлюш
198 ЖИВКО ПЕНЧЕВ ЖЕЛЯЗКОВ
196 МИНЧО ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ
195 СВЕТЛА ГАНЧЕВА БОРИСОВА
197 МИТКО НИКОЛАЕВ ВЕЛЕВ
199 ЛЮДМИЛА МОМЧИЛОВА ХАДЖИЕВА