Телк 1 – 19.07.2023

92330 Вълчан Георгиев Вълчанов
92331 Тодорка Димитрова Видева
92332 Антон Георгиев Георгиев
92333 Савина Пенева Дачева
92334 Евдокия Иванова Миткова
92335 Даниела Колева Бижева
92336 Антон Иванов Славов
92337 Галина Георгиева Николова
92338 Пенка Иванова Стефанова
92339 Валентина Тенева Анастасова
92340 Иван Николов Енев
92341 Йордан Костов Андреев
92342 Галин Нейков Ганчев
92343 Николай Иванов Кръстев
92344 Минка Илиева Митева
92345 Фатма Мехмедалиева Асенова
92346 Александър Желев Желев
92347 Бояна Иванова Чакалова
92348 Светозара Тодорова Деянова
92349 Емил Любенов Кушев
92350 Светлана Федоровна Танева
92351 Йоан Атанасов Бърдаров