Телк 1 – 18.09.2023

92737 Добромир Лозев Вълчев
92738 Антоанета Иванова Енева
92739 Петър Красимиров Илиев
92740 Христо Станев Николов
92741 Зоя Маркова Илиева
92742 Георги Иванов Георгиев
92743 Славка Кирилова Абова
92744 Желязко Петров Арбалов
92745 Костадин Янев Балъкчиев
92746 Руси Русев Христов
92747 Демир Иванов Демирев
92748 Радка Янкова Янкова
92749 Тарифе Ибрям Смаил
92750 Мариана Бончева Пенева
92751 Калинка Илиева Симеонова
92752 Найден Стефанов Динков
92753 Катя Пламенова Танева
92754 Велина Колева Тодорова
92755 Ангел Василев Ангелов
92756 Катя Георгиева Иванова
92758 Тихомир Георгиев Кишнев
92759 Дамян Евелинов Обретенов
92760 Юсеин Билялов Алиев
92761 Цветан Георгиев Георгиев
92762 Видьо Иванов Тодоров
240 Николай Стоянов Неделчев