Телк 1 – 17.07.2023

92283 Маргарита Иванова Тенева
92284 Султана Вълчанова Вълчева
92285 Добромир Деянов Тончев
92286 Цветана Ангелова Славова
92287 Живко Димитров Миланов
92288 Надка Емилова Алексова
92289 Стеляна Стефанова Стефанова
92290 Данаил Тодоров Дръндев
92291 Гюлшен Ахмед Седат
92292 Мария Веселинова Лазарова
92293 Кунчо Тодоров Рабаджиев
92294 Мюмюн Еминхазим Сали
92295 Марийка Иванова Иванова
92296 Йовка Денева Тотанчева
92297 Теньо Динев Тенев
92298 Марийка Димитрова Груева
92299 Ива Михайлова Ташева
92300 Валя Велкова Радева
92301 Катя Господинова Симеонова
92302 Ваня Атанасова Димитрова
92303 Киро Тодоров Георгиев
92304 Панайот Георгиев Гочев