Телк 1 – 14.07.2023

92258 Стефка Диманова Костова
92259 Мима Вълкова Милкова
92260 Лиляна Пенчева Колова
92261 Гено Динев Пантулов
92262 Минка Борисова Манафова
92263 Еленка Кирилова Димитрова
92264 Тодорка Христова Христова
92265 Дарина Драганова Грозева
92266 Дафинка Иванова Бъчварова
92267 Павел Иванов Тодоров
92268 Диана Тодорова Милчева
92269 Красимир Георгиев Низамов
92270 Костадин Георгиев Чамов
92271 Иван Петков Ковачев
92272 Албена Георгиева Събчева
92273 Таня Стоянова Стефанова
92274 Стойка Вътева Дечева
92275 Виолета Желязкова Атанасова
92276 Румяна Борисова Стамова
92277 Виолета Павлова Йорданова
92278 Джемиле Али Караасан
194 ЛИДИЯ МАРИНОВА КУЦАРОВА
193 НЕДЯЛКА ГЕНЧЕВА КОЛЕВА