Телк 1 – 13.06.2023

91767 Стефан Иванов Иванов
91768 Андон Атанасов Барутов
91769 Атанас Томов Атанасов
91770 Тодор Костадинов Карадимов
91771 Кольо Ангелов Колев
91772 Юлия Иванова Желязкова
91773 Илия Сергеев Борисов
91774 Ариф Сабри Ариф
91775 Мария Атанасова Иванова
91776 Сребрина Димитрова Цвяткова-Кръстева
91777 Пенка Желева Иванова
91778 Пейка Димитрова Славова
91779 Петко Недев Петров
91780 Петър Христов Йорданов
91781 Илиян Христов Ирманов