Телк 1 – 12.07.2023

92205 Гюлка Иванова Райкова
92206 Елена Демирева Станчева
92207 Стефан Асенов Хаджикулов
92208 Катя Красимирова Иванова
92209 Лена Стоянова Динчева
92210 Станка Колева Косева
92211 Павлина Танева Николова
92212 Анета Косенова Стефанова
92213 Трендафил Грудев Маджаров
92214 Димитрина Божкова Божкова
92215 Динка Динева Иванова
92216 Стефан Стратев Стефанов
92217 Станислава Колева Стоянова
92218 Радка Радева Жекова
92219 Мария Йорданова Георгиева
92220 Димитър Иванов Узунов
92221 Светослав Минчев Минчев
92222 Петър Спасов Петров
92223 Атанас Ангелов Свирков
92224 Панчо Александров Славчев
92225 Драгомир Христов Драгиев
92226 Ганка Димитрова Ангелова
92227 Мария Георгиева Стоянова
92228 Мелиса Нинова Атанасова
92229 Атанас Минков Атанасов
92230 Милен Устов
92231 Мирослав Надеждов Стамов
92232 Росен Нермин Порович