Телк 1 – 09.06.2023

91725 Матина Белчева Добрева
91726 Хрисияна Благовестова Христова
91727 Никола Мирославов Георгиев
91728 Мариян Иванов Кацаров
91729 Генка Паунова Пънчева
91730 Николета Николаева Кирицоева
91731 Юксял Метинов Кьоролов
91732 Ангел Иванов Иванов
91733 Здравко Иванов Менчев
91734 Виолета Петрова Стоянова
91735 Петър Трифонов Турлаков
91736 Кънчо Христов Неделчев
91737 Петър Димитров Киров
91738 Стефана Иванова Бошнакова
91739 Иван Тодоров Славов
91740 Райна Рашева Димова
91741 Александър Ненчев Василев
91742 Марияна Александрова Кирилова
91743 Златина Танева Генова
91744 Соня Евгениева Вълкова
91745 Христо Стоянов Костадинов
91746 Веселин Кънчев Смилов
91747 Марияна Александрова Кирилова
ПЕТЪР АНГЕЛОВ ПЕТРОВ
ЖИВКО ИВАНОВ ЖЕЛЯЗКОВ
ДАНИЕЛА КИРИЛОВА ДИМИТРОВА
МИНЧО ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ
ЛЮДМИЛА МОМЧИЛОВА ХАДЖИЕВА
ТИХОМИРА  МИНЕВА  НЕДЕЛЧЕВА
МИТКО НИКОЛАЕВ ВЕЛЕВ
ГАЛИНА КОЛЕВА ЧОНОВСКА