Телк 1 – 08.09.2023

92603 Стойна Господинова Ангелова
92604 Виктория Добрева Колева
92605 Румен Денев Денев
92606 Марчо Димитров Срътков
92607 Асен Антонов Асенов
92608 Матьо Койчев Кънев
92609 Димитър Иванов Стоилов
92610 Станчо Стойчев Станчев
92611 Иванка Николова Колева
92612 Теньо Динев Харачеров
92613 Мария Димова Грозева
92614 Станчо Пенев Попов
92615 Анка Огнянова Ангелова
92616 Стефан Димитров Калцов
92617 Минка Михайлова Донкова
92618 Кольо Иванов Минков
92619 Софийка Христова Георгиева
92620 Минчо Кирилов Минчев
92621 Диян Иванов Райнов
92622 Стела Гичева Гичева
228 ПЕТЯ НИКОЛАЕВА ЛЕНОВА
226 МИРЕНА ИВАНОВА ЯНЕВА
227 КАТЯ МИТЕВА КОЛЕВА
229 КОЙЧО  ДИМОВ  КОЕВ
230 ИВАН АНГЕЛОВ ЯНКОВ