Телк 1 – 06.06.2023

91656 Цветанка Петкова Николова-Аркадиева
91657 Стоян Петров Дончев
91659 Георги Троев Пеев
91660 Дафинка Христакиева Русева
91661 Иван Димитров Димитров
91663 Петър Траилов Гюров
91665 Самуил Стаменов Сталев
91666 Красимир Костадинов Кралев
91667 Камен Евгениев Генов
91668 Добрин Дойчев Динев
91669 Томислав Николаев Тенев
91670 Димитър Желев Димитров
91671 Марин Йорданов Тодоров
91672 Ивелина Колева Иванова
148 МЮМЮНАЛИ ИСМАИЛ МЕХМЕД
149 ЕМА МИТЕВА МИНКОВА
150 НЕДЯЛКА ГЕНЧЕВА КОЛЕВА
151 ГЕНО ДИНЕВ ПАНТУЛОВ
152 СВЕТЛАНА ХРИСТОВА БОЮКЛИЕВА-МАДЖАРОВА
153 ЖИВКА  ТЕНЕВА  БАИРБАКАНОВА
154 МИНКА ВИЧЕВА ВАСИЛЕВА
155 ИРИНА ТОШКОВА РАСТЕВА