Телк 1 – 05.06.2023

91633 Мирослав Донев Тодоров
91634 Гергана Кирчева Русанова
91635 Минчо Атанасов Асенов
91636 Ивайло Иванов Нанев
91637 Стойчо Цвятков Тодоров
91638 Асен Димитров Иванов
91639 Диана Димитрова Дончева
91640 Иман Исова Ахмедова
91641 Илия Асенов Димитров
91642 Мария Недялкова Михайлова
91643 Милена Желязкова Йорданова
91644 Жанета Аделинова Стоянова
91645 Димитър Нейков Танчев
91646 Ирена Красимирова Тодорова
91647 Златка Вълкова Начева
91648 Митра Недялкова Христова
91649 Жана Петрова Тотева
91650 Янка Танева Недялкова
91651 Галя Иванова Вълканова
91652 Минчо Георгиев Стоянов
91653 Петя Христова Раева-Атанасова
91654 Теньо Леков Тенев
91655 Данаил Димитров Димитров