Телк 1 – 05.05.2023

91285 Жечка Димова Семерджиева
91286 Ивана Димитрова Узунова
91287 Александър Димитров Младенов
91288 Галина Райкова Петрова
91289 Анка Кънева Колева
91291 Таня Иванова Острева
91292 Иванка Павлова Михайлова
91293 Цанка Фанова Андреева
91295 Димитринка Петрова Тилева
91296 Пенка Михалева Динева
91297 Силвия Гочева Габровска
91298 Динко Иванов Господинов
91299 Иван Николов Колев
91300 Таня Петрова Маркова
91302 Теменуга Петрова Турлакова
91303 Илко Иванов Цонев
106 Божидара Аврамова Стоянова