Телк 1 – 04.07.2023

92054 Милко Иванов Мийков
92056 Гана Радкова Бончева
92057 Гита Кирилова Иванова
92058 Пламен Стоянов Делчев
92059 Мария Георгиева Стоянова
92060 Боряна Стоянова Маргаритова
92061 Еленка Симеонова Иванова
92062 Тодор Ивайлов Стефанов
92063 Добринка Стоева Желязкова
92064 Красимир Вълчев Косев
92065 Северина Бойчева Ломска
92066 Валентин Тенев Господинов
92067 Минка Димова Митева
92068 Недко Антонов Леонардов
92069 Дечко Христов Христов
92070 Росица Николова Иванова
92071 Николай Тодоров Колев
92072 Радолина Танева Атанасова
92073 Братан Тонев Славов
92074 Ганка Андреева Иванова
92075 Ерхан Махмуд Ибрям
92076 Симеон Илиев Илиев
92077 Добринка Стоева Желязкова
92078 Минка Димова Митева
92079 Недялка Стефанова Досева
92080 Минка Димова Митева
188 СТАНИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ
185 КИРИЛКА ДИЧЕВА МУРАИТОВА
187 ДИМИТРИНКА  ГЕОРГИЕВА  ПАНОВА
186 ПЕНКА ЦАНЕВА БАСАНОВА 
184 АСЕН  СТЕФАНОВ  ДИМИТРОВ