Телк 1 – 02.06.2023

91604 Радосвета Радославова Радева-Банчева
91605 Светлана Маринова Иванова
91612 Георги Миланов Парталов
91613 Диана Желева Василева
91614 Мариана Стойкова Драгнева
91615 Светла Денчева Иванова
91616 Бончо Пеев Бонев
91617 Соня Христакиева Балева
91618 Ерден Яшар Мехмед
91619 Анка Тодорова Паунова
91620 Донка Йорданова Панчева
91621 Петър Атанасов Иванов
91622 Максим Николов Иванов
91623 Ивелин Атанасов Атанасов
91625 Беадин Асан Сюлюш
91626 Димитрин Симеонов Димитров
91628 Христо Александров Чолаков
91629 Галина Русева Патеркова
91630 Миглена Димитрова Христова
91631 Иван Стоянов Иванов
91632 Иван Георгиев Михайлов
146 Боряна Димитрова Тодорова
147 Георги Иванов Георгиев