Телк 1 – 02.05.2023

91247 Даниел Момчилов Александров
91248 Диана Андреева Балашова
91249 Ивона Иванова Иванова
91250 Маньо Тонев Манев
91252 Галин Данков Митков
91253 Нишка Вълева Димитрова
91254 Снежанка Трайкова Русева
91255 Виктория Георгиева Даковска
91256 Дочо Минев Илиев
91257 Пенка Тонева Иванова
91258 Недко Господинов Петков
91259 Нада Атанасова Асенова