Считано от 01.08.2023г.

Изпълнителният директор на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД освободи лекаря в отделението по Съдебна медицина, извършил медицинската експертиза на 18-годишното момиче в Стара Загора до приключване на разследването.