Началник Клиники/Отделения

Начална страница / Началник Клиники/Отделения
Д-р Донка Радева Славова

Д-р Донка Радева Славова

Физикална Терапия и Рехабилитация, Социална Медицина

Отделение по Физикална и Рехабилитация Медицина

Д-р Красимира Минева

Д-р Красимира Минева

Вътрешни Болести, Пневмология и Фтизиатрия

Клиника по Пневмологая и Фтизиатрия

Д-р Петя Иванова Гойчева д.м.

Д-р Петя Иванова Гойчева д.м.

Вътрешни БолестиВътрешни Болести, Ендокринология и Болести на Обмяна

Клиника по Ендокринология

Доц. Д-р Христо Мумджиев

Доц. Д-р Христо Мумджиев

Неонатология, Детски Болести, Микропедиатрия / Нео, Стопанско Управление

Клиника по Неонатология