КОНКУРС ЗА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА СТАРША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/АКУШЕРКА/ЛАБОРАНТ НА КЛИНИКА / ОТДЕЛЕНИЕ / ЛАБОРАТОРИЯ

I. На основание чл. 90 ал. 1, предложение последно, във връзка с чл.91 от КТ, чл.68 от ЗЛЗ, чл.24 от Правилника за устройството, дейността и организация на вътрешния ред на „УМБАЛ Проф. Д-р Ст. Киркович” – АД гр. Стара Загора и решение на СД от 55/11.01.2021г. на „УМБАЛ Проф. Д-р Ст. Киркович” – АД гр. Стара Загора

КОНКУРС ЗА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/АКУШЕРКА/ЛАБОРАНТ НА КЛИНИКА / ОТДЕЛЕНИЕ / ЛАБОРАТОРИЯ” ЗА СРОК ДО ТРИ ГОДИНИ КАКТО СЛЕДВА:

1. Клиника/отделение по кардиология с ревматология
2. Клиника/отделение по Нефрология и Хемодиализа
3. Клиника/отделение по Пневмология и фтизиатрия
4. Клиника по Педиатрия
5. Клиника/отделение по УНГ и Очни болести
6. Клиника/отделение Детска хирургия
7. Клиника по урология
8. Клиника по кожни и венeрически болести
9. Клиника/отделение по Образна диагностика
10. Клинична лаборатория
11. Операционен блок

–> подробности <–

от 31.07.2021г. до 31.08.2021г.