КОНКУРС ЗА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА /ФЕЛДШЕР/ПО ПЕДИАТРИЧНИ ЗДРАВНИ ГРИЖИ

На основание чл. 17 ал. 1 от Наредба №1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ”Проф.д-р Стоян Киркович”АД гр. Стара Загора се обявяват конкурси за

Медицинска сестра /фелдшер/по Педиатрични здравни грижи с ОМЗ 1900лв. 3 длъжности ->конспект<-

Срок за подаване на документи от 08 юли  2024г. до 08 август 2024г.

от 08.07.2024г. до 08.08.2024г.

Прочети още