КОНКУРС ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ

  1. На основание чл. 17 ал. 1 от Наредба №1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, УМБАЛ”Проф.д-р Стоян Киркович”АД гр. Стара Загора обявява конкурси за специализанти с трудово възнаграждение в
  2. размер на ОМЗ, съгласно КТД в здравеопазването,  както следва:

Обща и клинична патология -1 длъжност-Конспект

Клинична имунология -1 длъжност-Конспект

Клинична микробиология -1 длъжност-Конспект

Образна диагностика -2 длъжности-Конспект

Ревматология -1 длъжност

Съдова хирургия -2 длъжности-Конспект

Неврохирургия -1 длъжност-Конспект

Хиругия -1 длъжност-Конспект

Анестезиология и интензивно лечение -1 длъжност-Конспект

УНГ болести -1 длъжност-Конспект

Срок за подаване на документи от 01 септември 2023г. до 30 септември 2023г.

Корекция на обява

С оглед издаване на академични справки приз през месец октомври, удължаваме срока за подаване на документи до 20 октомври 2023г. и променяме датата за провеждане на конкурса – 25.10.2023 г.

Прочети още: