КОНКУРС ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ

I. На основание чл. 17 ал. 1 от Наредба №1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, УМБАЛ”Проф.д-р Стоян Киркович”АД гр. Стара Загора, обявява конкурси за лекар специализант, както следва:

ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО НЕФРОЛОГИЯ – 1 ДЛЪЖНОСТ :–> Конспект<–
ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ- 1 ДЛЪЖНОСТ :–> Конспект<–
ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ – 1 ДЛЪЖНОСТ :–> Конспект<–

–> подробности <–

от 02.11.2022г. до 02.12.2022г.