КОНКУРС ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ

I. На основание чл. 17 ал. 1 от Наредба №1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, УМБАЛ”Проф.д-р Стоян Киркович”АД гр. Стара Загора, обявява конкурси за лекар специализант, както следва:
„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ“-1 ДЛЪЖНОСТ :–> Конспект<–
„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ”-1 ДЛЪЖНОСТ :–> Конспект<–

„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО НЕФРОЛОГИЯ”-1 ДЛЪЖНОСТ :–> Конспект<–
„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО МЕДИЦИНСКА ГЕНЕТИКА–1 ДЛЪЖНОСТ :–> Конспект<–
„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО НЕВРОХИРУРГИЯ“-1 ДЛЪЖНОСТ :–> Конспект<–
„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО УРОЛОГИЯ“-2 ДЛЪЖНОСТТИ :–> Конспект<–
„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ГРЪДНА ХИРУРГИЯ“-1 ДЛЪЖНОСТ:–> Конспект<–
„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ“-1 ДЛЪЖНОСТ :–> Конспект<–
„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО КЛИНИЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ“-1 ДЛЪЖНОСТ:–> Конспект<–
„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО КЛИНИЧНА ВИРУСОЛОГИЯ“-1 ДЛЪЖНОСТ:–> Конспект<–
„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА”-1 ДЛЪЖНОСТ :–> Конспект<–
„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО СПЕШНА МЕДИЦИНА”-1 ДЛЪЖНОСТ :–> Конспект<–
„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ПСИХИАТРИЯ“-1 ДЛЪЖНОСТ :–> Конспект<–

ПО ЧЛ.13 ОТ НАРЕДБАТА
„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ” – 1 ДЛЪЖНОСТ :–> Конспект<–
„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО КЛИНИЧНА АЛЕРГОЛОГИЯ“ – 1 ДЛЪЖНОСТ
„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО КЛИНИЧНА ТОКСИКОЛОГИЯ“ – 1 ДЛЪЖНОСТ

–> подробности <–

от 12.11.2022г. до 12.12.2022г.