КОНКУРС ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ

На основание чл. 17 ал. 1 от Наредба №1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, УМБАЛ”Проф.д-р Стоян Киркович”АД гр. Стара Загора обявява конкурси за  лекари специализанти по чл.11 от Наредбата, както  следва:

Детска хирургия с ОМЗ 2400 лв.   2 длъжности конспект

Пневмология и фтизиатрия  с ОМЗ 2400 лв.               1 длъжност-конспект

Нервни болести                       с ОМЗ 2500 лв.                 1 длъжност-конспект

Съдова хирургия                      с ОМЗ 2400 лв.                 1 длъжност-конспект

Инфекциозни болести            с ОМЗ 2400 лв.                 1 длъжност-конспект

от 01.07.2024г. до 01.09.2024г.

Прочети още