КОНКУРС ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ / МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/АКУШЕРКА

I. На основание чл. 17 ал. 1 от Наредба №1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, УМБАЛ”Проф.д-р Стоян Киркович”АД гр. Стара Загора, обявява конкурси за лекар специализант, както следва:

ПО ЧЛ.11 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО:

„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ДЕТСКА ХИРУРГИЯ“-3 ДЛЪЖНОСТИ

„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ”-1 ДЛЪЖНОСТ–> Конспект<–

„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО УРОЛОГИЯ“-1 ДЛЪЖНОСТ –> Конспект<–

„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО КАРДИОЛОГИЯ”-1 ДЛЪЖНОСТ–> Конспект<–

„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО РЕВМАТОЛОГИЯ“-2 ДЛЪЖНОСТИ–> Конспект<–

ПО ЧЛ.13 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО:

„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО КАРДИОХИРУРГИЯ“ – 1 ДЛЪЖНОСТ–> Конспект<–

„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО КЛИНИЧНА ВИРУСОЛОГИЯ“-1 ДЛЪЖНОСТ–> Конспект<–

ПО ЧЛ.11 ОТ НАРЕДБАТА ЗА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/АКУШЕРКА СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО:

„МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/АКУШЕРКА ПО ПЕДИАТРИЧНИ ЗДРАВНИ ГРИЖИ“ -2 ДЛЪЖНОСТИ

Конкурсният изпит ще се проведе на 18.01.2024

Прочети още

от 11.12.2023г. до 11.01.2024г.