КОНКУРС ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ – Корекция изпита ще се проведе на 15.12.2023г.

I. На основание чл. 17 ал. 1 от Наредба №1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, УМБАЛ”Проф.д-р Стоян Киркович”АД гр. Стара Загора, обявява конкурси за лекар специализант, както следва:

„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ“-1 ДЛЪЖНОСТ :–> Конспект<–

„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА”-1 ДЛЪЖНОСТ :–> Конспект<–

„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО „РЕВМАТОЛОГИЯ“-2 длъжности

„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО СПЕШНА МЕДИЦИНА”-1 ДЛЪЖНОСТ :–> Конспект<–

„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО УРОЛОГИЯ“-1 ДЛЪЖНОСТ :–> Конспект<–

„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ГРЪДНА ХИРУРГИЯ“-2 ДЛЪЖНОСТИ:–> Конспект<–

ПО ЧЛ.13 ОТ НАРЕДБАТА

„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО КЛИНИЧНА ТОКСИКОЛОГИЯ“ – 1 ДЛЪЖНОСТ

„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО КЛИНИЧНА ВИРУСОЛОГИЯ“-1 ДЛЪЖНОСТ–> Конспект<–

Прочети още

от 10.11.2023г. до 10.12.2023г.