КОНКУРС ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ / МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/АКУШЕРКА/ФЕЛДШЕРИ

На основание чл. 17 ал. 1 от Наредба №1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването във връзка със Заповед № РД-19-1/09.01.2024г. на Министъра на здравеопазването, УМБАЛ”Проф.д-р Стоян Киркович”АД гр. Стара Загора се обявяват конкурси за специализанти за места финансирани от държавата, както следва:

А. За  лекари специализанти по:

По чл.11 от Наредбата

1.1 Лекар специализант по Педиатрия с ОМЗ  1 длъжност –> Конспект<–

1.2. Лекар специализант по Урология   с ОМЗ   1 длъжност –> Конспект<–

1.3. Лекар специализант по Неврохирургия  с ОМЗ 1 длъжност –> Конспект<–

1.3 Лекар специализант по Анестезиология и интенз. лечение с ОМЗ 1 длъжност–> Конспект<–

2. По чл. 13 от Наредбата

2.1. Клинична токсикология, съгл. наредба 1/2015 год. за специализация в здравеопазването  1 длъжност–> Конспект<–

Б. За медицински сестри,акушери  и фелдшери по чл.11 от Наредбата:

1.1 Медицинска сестра/акушерка/по Анестезиология и интенз. грижи с  ОМЗ 1 длъжност–> Конспект<–

1.2 Медицинска сестра/фелдшер/по Педиатрични здравни грижи    2 длъжности–> Конспект<–

1.3 Медицинска сестра/фелдшер/по Психиатрични здравни грижи   2 длъжности–> Конспект<–

3.2 Медицинска сестра/акушерка//фелдшер/по Спешна медицинска помощ   с  ОМЗ   2 длъжности–> Конспект<–

от 18.01.2024г. до 15.03.2024г.

Прочети още