КОНКУРС ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ И МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ

I. На основание чл. 17 ал. 1 от Наредба №1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, УМБАЛ”Проф.д-р Стоян Киркович”АД гр. Стара Загора, обявява конкурси за лекар специализант, както следва:
„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО НЕВРОХИРУРГИЯ“ – 2 ДЛЪЖНОСТТИ:–> Конспект<–
„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО УРОЛОГИЯ“- 2 ДЛЪЖНОСТТИ :–> Конспект<–
„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ГРЪДНА ХИРУРГИЯ“ – 1 ДЛЪЖНОСТ:–> Конспект<–
„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ“ – 1 ДЛЪЖНОСТ :–> Конспект<–
„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО КЛИНИЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ“ – 1 ДЛЪЖНОСТ:–> Конспект<–
„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО КЛИНИЧНА ВИРУСОЛОГИЯ“ – 1 ДЛЪЖНОСТ:–> Конспект<–
„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА” – 2 ДЛЪЖНОСТТИ :–> Конспект<–
„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ПЕДИАТРИЯ“ – 1 ДЛЪЖНОСТ
„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО СПЕШНА МЕДИЦИНА” – 1 ДЛЪЖНОСТ:–> Конспект<–
„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ“ – 1 ДЛЪЖНОСТ :–> Конспект<–
„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ” – 2 ДЛЪЖНОСТТИ :–> Конспект<–

–> подробности <–

от 15.09.2022г. до 15.10.2022г.