КОНКУРС ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ И МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ

I. На основание чл. 17 ал. 1 от Наредба №1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, УМБАЛ”Проф.д-р Стоян Киркович”АД гр. Стара Загора, обявява конкурси за лекар специализант, както следва:
„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО НЕВРОХИРУРГИЯ“-1 ДЛЪЖНОСТ :–> Конспект<–
„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО УРОЛОГИЯ“-2 ДЛЪЖНОСТТИ :–> Конспект<–
„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ГРЪДНА ХИРУРГИЯ“-1 ДЛЪЖНОСТ :–> Конспект<–
„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ“-1 ДЛЪЖНОСТ :–> Конспект<–
„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ“-1 ДЛЪЖНОСТ :–> Конспект<–
„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО КЛИНИЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ“-1 ДЛЪЖНОСТ :–> Конспект<–
„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ”-1 ДЛЪЖНОСТ :–> Конспект<–
„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО КЛИНИЧНА ВИРУСОЛОГИЯ“-1 ДЛЪЖНОСТ :–> Конспект<–
„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ”-1 ДЛЪЖНОСТ :–> Конспект<–
„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ДЕТСКА ХИРУРГИЯ”-1 ДЛЪЖНОСТ
„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА”-1 ДЛЪЖНОСТ
„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ”-1 ДЛЪЖНОСТ :–> Конспект<–
„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО СПЕШНА МЕДИЦИНА”-1 ДЛЪЖНОСТ
„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ПСИХИАТРИЯ“-1 ДЛЪЖНОСТ :–> Конспект<–
„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ“-1 ДЛЪЖНОСТ :–> Конспект<–
„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО МЕДИЦНСКА ОНКОЛОГИЯ”-1 ДЛЪЖНОСТ :–> Конспект<–

II. На основание чл. 17 ал. 1 от Наредба №1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, УМБАЛ”Проф.д-р Стоян Киркович”АД гр. Стара Загора, обявява конкурси за лекар специализант, както следва:
„МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/АКУШЕРКА/ – СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ОПЕРАЦИОНАН И ПРЕВЪРЗОЧНА ТЕХНИКА“-4 ДЛЪЖНОСТТИ :–> Конспект<–
„МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/АКУШЕРКА/ – СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ“-4 ДЛЪЖНОСТТИ :–> Конспект<–

„МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/АКУШЕРКА/ – СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО СПЕШНА МЕДИИЦИНСКА ПОМОЩ-4 ДЛЪЖНОСТТИ :–> Конспект<–

–> подробности <–

от 08.08.2022г. до 08.09.2022г.