КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

На осн. чл.91, ал.1 от Кодекса на труда, Заповед № РД 10-1034/16.092022г. на Изпълнителния директор, във вр.с решение по т.5 от Протокол № 47/15.07.2020 г. на Съвета на директорите и Правилника за устройството, дейността и организацията на вътрешния ред на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” АД-Стара Загора

I.НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

–> подробности <–

от 22.11.2022г. до 22.12.2022г.