КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ЧОВЕШКИ РЕСУРС/НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ТРЗ/НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ЗОП

На осн. чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда, Заповед № РД 10-809/2022, във връзка с решение по т. 5 от Протокол № 47/15.07.2020г. на Съвета на директорите и Правилника за устройството, дейността и организацията на вътрешния ред на „УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович” АД – Стара Загора
1.НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ЧОВЕШКИ РЕСУРС
2.НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ТРЗ
3.НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ЗОП

–> подробности <–

от 01.07.2022г. до 31.07.2022г.