КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР ПО АДМИНИСТРАТИВНИ И ПРАВНИ ДЕЙНОСТИ

I.На осн. чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда, Заповед № РД 10-809/2022, във връзка с решение по т. 5 от Протокол № 47/15.07.2020г. на Съвета на директорите и Правилника за устройството, дейността и организацията на вътрешния ред на „УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович” АД – Стара Загора
1.ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР ПО АДМИНИСТРАТИВНИ И ПРАВНИ ДЕЙНОСТИ

–> подробности <–

от 15.07.2022г. до 15.08.2022г.