КОНКУРСИ ЗА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ

I.На основание чл. 17 ал. 1 от Наредба №1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, УМБАЛ”Проф.д-р Стоян Киркович”АД гр. Стара Загора, обявява конкурси за медицинска сестра – специализант по чл. 11 от Наредба1/2015, както следва:

По чл. 11 от Наредба1/2015

1.СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ЗА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ – 4 ДЛЪЖНОСТИ :–> Конспект<–

2.ПЪРВИЧНИ ЗДРАВНИ ГРИЖИ ЗА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ – 4 ДЛЪЖНОСТИ

–> подробности <–

от 21.12.2021г. до 21.01.2022г.