КОНКУРСИ ЗА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-СПЕЦИАЛИЗАНТ

I. На основание чл. 17 ал. 1 от Наредба №1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, УМБАЛ”Проф.д-р Стоян Киркович”АД гр. Стара Загора, обявява конкурси за следните медицинска сестра – специализант, както следва:

По чл. 11 от Наредба1/2015

СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ЗА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ, ФЕЛДШЕРИ И АКУШЕРКИ) – 2 ДЛЪЖНОСТТИ :–> Конспект<–

ОПЕРАЦИОННА И ПРЕВЪРЗОЧНА ТЕХНИКА (ЗА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ И АКУШЕРКИ) – 3 ДЛЪЖНОСТИ :–> Конспект<–

–> подробности <–

от 17.11.2021г. до 17.12.2021г.