КОНКУРСИ ЗА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – СПЕЦИАЛИЗАНТ

I.На основание чл. 17 ал. 1 от Наредба №1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, УМБАЛ”Проф.д-р Стоян Киркович”АД гр. Стара Загора, обявява конкурси за следните медицинска сестра – специализант, както следва:
По чл. 11 от Наредба1/2015

КОНКУРС ЗА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА СПЕЦИАЛИЗАНТ

I.Спешна медицинска помощ (за медицински сестри, фелдшери и акушерки) 2 длъжности :–> Конспект<–
II.Анестезиология и интензивни грижи (за медицински сестри и акушерки) 3 длъжности :–> Конспект<–
III.Операционна и превързочна техника (за медицински сестри и акушерки) 3 длъжности

–> подробности <–

от 24.09.2021г. до 24.10.2021г.