КОНКУРСИ ЗА ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ

I.На основание чл. 17 ал. 1 от Наредба №1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, УМБАЛ”Проф.д-р Стоян Киркович”АД гр. Стара Загора, обявява конкурси за лекар специализант с ОМЗ 1300лв., както следва:
По чл. 11 от Наредба1/2015
КОНКУРСИ ЗА ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ

1.Лекар специализант по Инфекциозни болести 1 длъжност :–> Конспект<–
2.Лекар специализант по Клинична хематология 1 длъжност :–> Конспект<–
3.Лекар специализант по Гръдна хирургия 1 длъжност :–> Конспект<–
4.Лекар специализант по Психиатрия 1 длъжност :–> Конспект<–
5.Лекар специализант по Спешна медицина 2 длъжности :–> Конспект<–
6.Лекар специализант по Клинична имунология 2 длъжности :–> Конспект<–
7.Лекар специализант по Патоанатомия 1 длъжност :–> Конспект<–
8.Лекар специализант по Неврохирургия 1 длъжностПо чл. 13 от Наредба1/2015
9.Лекар специализант по Медицинска онкология 2 длъжности :–> Конспект<–
10.Лекар специализант по Лицево-челюстна хирургия 2 длъжности
11.Лекар специализант по Пластично-възстановителна хирургия 2 длъжности
12.Лекар специализант по Лъчелечение 2 длъжности :–> Конспект<–

–> подробности <–

от 24.09.2021г. до 24.10.2021г.