КОНКУРСИ ЗА ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ И МЕДИЦИНСКА СЕСТРА СПЕЦИАЛИЗАНТ

I.На основание чл. 17 ал. 1 от Наредба №1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, УМБАЛ”Проф.д-р Стоян Киркович”АД гр. Стара Загора, обявява конкурси държавна поръчка:

КОНКУРСИ ЗА ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ И МЕДИЦИНСКА СЕСТРА СПЕЦИАЛИЗАНТ

I.Лекар специализант по Клинична вирусология 1 длъжност :–> Конспект<–
II. Лекар специализант по Анестезиология и интензивни грижи /за мед. сестри и акушерки/ 1 длъжност :–> Конспект<–
III. Медицинска сестра специализант по Анестезиология и интензивни грижи /за мед. сестри и акушерки/ 1 длъжност :–> Конспект<–

–> подробности <–

от 24.09.2021г. до 24.10.2021г.