КОНКУРСИ ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ

I. На основание чл. 17 ал. 1 от Наредба №1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, УМБАЛ”Проф.д-р Стоян Киркович”АД гр. Стара Загора, обявява конкурси за лекар специализант с ОМЗ 1300лв., както следва:
По чл. 11 от Наредба1/2015

„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО КАРДИОЛОГИЯ”– 1 ДЛЪЖНОСТ :–> Конспект<–
„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО НЕВРОХИРУРГИЯ”- 1 ДЛЪЖНОСТ :–> Конспект<–

–> подробности <–

от 10.02.2022г. до 10.03.2022г.