КОНКУРСИ ЗА ЛЕКАРИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ

I.На основание чл. 17 ал. 1 от Наредба №1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, УМБАЛ”Проф.д-р Стоян Киркович”АД гр. Стара Загора, обявява конкурси за лекар специализант с ОМЗ 1300лв., както следва:
По чл. 11 от Наредба1/2015

1. „ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО КАРДИОЛОГИЯ”-1 ДЛЪЖНОСТ :–> Конспект<–
2. „ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ”-1 ДЛЪЖНОСТ :–> Конспект<–
3. „ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ”-1 ДЛЪЖНОСТ :–> Конспект<–
4. „ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ”-1 ДЛЪЖНОСТ :–> Конспект<–
5. „ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ПСИХИАТРИЯ”-1 ДЛЪЖНОСТ :–> Конспект<–
6. „ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО СПЕШНА МЕДИЦИНА”-2 ДЛЪЖНОСТИ :–> Конспект<–
7. „ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ХИРУРГИЯ”-1 ДЛЪЖНОСТ :–> Конспект<–
8. „ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ГРЪДНА ХИРУРГИЯ”-1 ДЛЪЖНОСТ:–> Конспект<–
9. „ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО УРОЛОГИЯ”-1 ДЛЪЖНОСТ :–> Конспект<–
10. „ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО СЪДОВА ХИРУРГИЯ”-1 ДЛЪЖНОСТ :–> Конспект<–
11. „ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ”-1 ДЛЪЖНОСТ :–> Конспект<–
12. „ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО УНГ БОЛЕСТИ” -1 ДЛЪЖНОСТ :–> Конспект<–
13. „ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО НЕВРОХИРУРГИЯ”-1 ДЛЪЖНОСТ :–> Конспект<–
14. „ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ”-2 ДЛЪЖНОСТИ :–> Конспект<–
15. „ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ”-2 ДЛЪЖНОСТИ :–> Конспект<–
16. „ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ПАТОАНАТОМИЯ”-1 ДЛЪЖНОСТ :–> Конспект<–
17. „ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО СЪДЕБНА МЕДИЦИНА”-1 ДЛЪЖНОСТ :–> Конспект<–
18. „ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ”-1 ДЛЪЖНОСТ :–> Конспект<–
19. „ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ”-1 ДЛЪЖНОСТ :–> Конспект<–
20. „ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА”-1 ДЛЪЖНОСТ :–> Конспект<–
II.По чл. 13 от Наредба1/2015

21. „ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ”-2 ДЛЪЖНОСТИ :–> Конспект<–

22. „ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА ХИРУРГИЯ”-2 ДЛЪЖНОСТИ:–> Конспект<–

23. „ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ”-2 ДЛЪЖНОСТИ :–> Конспект<–

24. „ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ДЕТСКА РЕВМАТОЛОГИЯ”-1 ДЛЪЖНОСТ

–>
подробности <–

от 17.11.2021г. до 17.12.2021г.