КОНКУРСИ ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ

I. На основание чл. 17 ал. 1 от Наредба №1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, УМБАЛ”Проф.д-р Стоян Киркович”АД гр. Стара Загора, обявява конкурси за лекар специализант с ОМЗ 1300лв., както следва:

1.лекар специализант по Инфекциозни болести-1 длъжност :–> Конспект<–
2.лекар специализант по Клинична хематология-1 длъжност :–> Конспект<–
3.лекар специализант по Психиатрия-1 длъжност:–> Конспект<–
4.лекар специализант по Спешна медицина-2 длъжности :–> Конспект<–
5.лекар специализант по Хирургия-1 длъжност :–> Конспект<–
6.лекар специализант по Гръдна хирургия-1 длъжност :–> Конспект<–
7.лекар специализант по Урология-1 длъжност :–> Конспект<–
8.лекар специализант по УНГ болести-1 длъжност :–> Конспект<–
9.лекар специализант по Клинична имунология-2 длъжности :–> Конспект<–
10.лекар специализант по Патоанатомия-1 длъжност :–> Конспект<–
11.лекар специализант по Физиотерапия и рехабилитация-1 длъжност :–> Конспект<–
12.лекар специализант по Образна диагностика-1 длъжност :–> Конспект<–

По чл. 13 от Наредба1/2015
1.лекар специализант по Медицинска онкология-2 длъжности :–> Конспект<–

2.лекар специализант по Лъчелечение-2 длъжности :–> Конспект<–

3.лекар специализант по Детска ревматология-1 длъжност

–> подробности <–

от 01.02.2022г. до 03.03.2022г.