КОНКУРСИ ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ

I.На основание чл. 17 ал. 1 от Наредба №1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, УМБАЛ”Проф.д-р Стоян Киркович”АД гр. Стара Загора, обявява конкурси за лекар специализант и медицинска сестра специализант и във връзка със Заповед №РД -19-14.01.2022 на Министъра на здравеопазването
/Има Обява за конкурс от 17.01.2022 г. за лекари-специализанти публикувана на сайта на УМБАЛ ”Проф.д-р Стоян Киркович”АД/

1.лекар специализант по Пластично-възстановителна и естетична хирургия-2 длъжности :–> Конспект<–

2.лекар специализант по Лицево-челюстна хирургия-2 длъжности :–> Конспект<–
3.операционна и превързочна техника”(за медицински сестри и акушерки)-3 длъжности :–> Конспект<–

–> подробности <–

от 20.01.2022г. до 20.02.2022г.