Искане за включване на УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД, гр. Стара Загора в списъка на работодателите, които да имат право да сключват договори със студенти съгласно Наредбата за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател за учебната 2023/2024г.