Договор с НЗОК

Начална страница / Договор с НЗОК
№ на КПИме на клиничната пътека
1Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза
2Исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза
3Паренхимен мозъчен кръвоизлив
4Субарахноиден кръвоизлив
5Остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) с имуноглобулин
6Остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) с имуноглобулин на апаратна вентилация
7Болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия от медикаменти, порфиринова полиневропатия и полиневропатия на Гилен-Баре, без имуноглобулин и апаратна вентилация
8Диабетна полиневропатия
9Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни. микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 18 години
10Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица под 18 години – без турберкулозен менингоенцефалит
11Вертеброгенни дискови и дискартикулерни некоренчеви и коренчеви болкови синдроми
12Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система с начало в детска възраст (от 0—18 г.), засягащи ЦНС
13Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи ЦНС и моторния неврон (ЛАС)
14Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи ЦНС и моторния неврон (ЛАС) спродължителна апаратна вентилация
15Невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък
16Невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък с продължителна апаратна вентилация
17Мултиплена склероза
18Епилепсия и епилептични пристъпи
19Епилептичен статус
21Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години
23Миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация
24Миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация
25Паркинсонова болест
26Заболявания на горния гастроинтестинален тракт
27Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност при лица над 18 години
29Болест на Крон и улцерозен колит
30Заболявания на тънкото и дебелото черво
31Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт
33Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума
34Декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза)
36Хронични чернодробни заболявания при лица над 18 години
37Хронични диарии при лица под 18-годишна възраст
38Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години
39Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация при лица над 18 години
40Постоянна електрокардио-стимулация при лица над 1 8 години
45Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години
46Остър миокарден инфаркт без фибринолиза
47Нестабилна форма на ангина пекторис без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение
48Нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване при лица над 18 години
49Нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение при лица над 18 години
50Остър коронарен синдром с персистираща елевания на ST сегмент с фибринолитик
51Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение при лица над 1 8 години
52Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. Клас без механична вентилация при лица над 18 години
53Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. клас с механична вентилация при лица над 18 години
54Инфекциозен ендокардит при лица над 18 години
55Заболявания на миокарда и перикарда при лица над 18 години
56Ритъмни и проводни нарушения при лица над 18 години
59Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик
60Белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик
61Остър и обострен хроничен пиелонефрит
63Гломерулонефрити—остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания—новооткрити, при лица под 18 години
64Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити—остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания—при лица над 18 години
66Остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години
67Остра бъбречна недостатъчност при лица под 1 8 години
68Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 1 8 години
69Хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 години
70Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур: стадии Т1-3, N0-2, М0-1
72Трансуретрална простатектомия
73Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения, с изключение на ендоскопски методи
74Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика
76Бъбречно-каменна болест: уролитиаза—ендоскопски методи на лечение
77Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система
78Оперативни процедури върху мъжка полова система
79Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност
80Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност
81Оперативни процедури при инконтиненция на урината
82Реконструктивни операции в урологията
83Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища
84Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища
85Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност
86Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност
87Радикална цистектомия. Радикална цистопростатектомия
88Радикална простатектомия
89Консервативно лечение на възпалителни заболявания на мъжките полови органи
90Хронична обструктивна белодробна болест—остра екзацербация
91Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст
92Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст
93Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст
94Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 1 8 години
95Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания надихателната система при лица под 18 години
96Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 1 8 години
98Бронхоскопски процедури—диагностични и терапевтични, при заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години
99Декомпепсирана хронична дихател на недостатъчност при болести на дихателната система при лица над 18 години
101Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица над 18 години
102Бронхопневмония при лица под 18-годишна възраст
103Бронхиолит при лица под 1 8-годишна възраст
104Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години
105Декомпенсиран захарен диабет при лица под 18 години
106Заболявания на щитовидната жлеза при лица над 1 8 години
108Заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица над 1 8 години
110Костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица над 18 години
112Метаболитни нарушения при лица над 18 години
114Глухота—диагностика и консервативно лечение при лица над 18 години
115Глухота—диагностика и консервативно лечение при лица под 18 години
116Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип
118Хирургично лечение на глухота при проводно намаление на слуха при лица над 1 8 години
119Хирургично лечение на глухота при проводно намаление на слуха при лица под 18 години
120Хирургично лечение при хронични заболявания на сливиците
121Микроларингохирургия на тумори и стенози на ларинкса и трахеята
123Оперативно лечение на нарушено носно дишане
124Оперативно лечение на нарушено носно дишане с обща анестезия
127Чужди тела в дихателните пътища и хранопровода
128Неоперативно лечение на стенози и стриктури на хранопровода
129Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма
130Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми
131Екстракапсуларна екстракция при катаракта
132Факоемулсификация
133Хирургично лечение на глаукома
135Операции на придатъците на окото
136Други операции на очната ябълка
138Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми – без код Н53.0 – Амблиопия и процедура *95.35 – ортоптично трениране
139Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му
141Раждане, независимо от срока на бременността, предлежанието на плода и начина на родоразрешение
142Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания
143Интензивни (рижи при бременност с реализиран риск
144Стационарни грижи при бременност с повишен риск преди 36 г.с.
145Нерадикално отстраняване на матката
146Радикално отстраняване на женски полови органи
147Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи
148Оперативни процедури за задържане на бременност
149Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или изследване на женските полови органи
150Корекции на тазова (перинеалната) статика и/или на незадържане на урината при жената
151Диагностични процедури и консервативно лечение на на токсо-инфекцизен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход
152Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената
153Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или параортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзантерация
154Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок
155Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването
156Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица над I 8 години
157Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години
158Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица над 18 години
159Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица под 1 8 години
160Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години
161Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години
162Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица над 18 години
163Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица под 18 години
164Оперативни процедури върху апендикс
165Хирургични интервенции за затваряне на стома
166Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство
167Оперативни процедури при хернии
168Оперативни процедури при хернии с инкарцерация
169Конвенционална холецистектомия
170Лапароскопска холецистектомия
171Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища
172Оперативни процедури върху черен дроб
173Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест
174Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох с голям и много голям обем и сложност
175Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох със среден обем и сложност
176Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години
177Оперативни процедури върху далака при лица под 1 8 години
178Оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдово реконструктивни операции
179Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Т1-4, N0-2, МО
180Оперативни интервенции върху гърда при неонкологични заболявания с локална ексцизия и биопсия
181Оперативно лечение при остър перитонит
182Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси
183Консервативно лечение при остри коремни заболявания
184Животозастрашаващи инфекции на меките тъкани—хирургично лечение
185Лечение на тумори на кожа и лигавици—злокачествени новообразувания
187Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези с голям и много голям обем и сложност
188Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези със среден обем и сложност
189Хирургично лечение при надбъбречни заболявания
194Основно консервативно лечение при съдова недостатъчност – за лечение само на остра венозна недостатъчност
198Тежка черепно-мозъчна травма—оперативно лечение
199Тежка черепно-мозъчна травма—консервативно поведение
200Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологии (невронавигация, невроендоскопия и интраоперативен ултразвук) -без процедури с МКБ код *39.72 и *39.79
201Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин
202Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми
203Хирургично лечение при травма на главата
204Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част)— оперативно лечение
205Гръбначни и гръбначномозъчни оперативни интервенции
212Оперативно лечение на тумори на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена
214Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена, без онкологични заболявания
215Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник
216Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става
217Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност
218Малки оперативни процедури на таза и долния крайник
219Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система
220Големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник
221Много големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник
222Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник
223Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник
224Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош
225Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години
226Остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром при лица над 18 години
227Остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром при лица под 18 години
228Инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги, при лица над 18 години
229Инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги, при лица под 1 8 години
230Остър вирусен хепатит А и Е
231Остър вирусен хепатит В, С и D
233Покривни инфекции
234Контагиозни вирусни и бактериални заболявания—остро протичащи, с усложнения
235Вирусни хеморагични трески
236Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия
237Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система
238Физикална терапия и рехабилитация след инфаркт на миокарда
239Физикална терапия и рехабилитация след сърдечни операции
241Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система
244Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат
251Левкемии при лица над 18 години
252Лимфоми при лица над 18 години
253Хеморагични диатези. Анемии при лица над 18 години
268Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама
269Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест
270Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест
271Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест
272Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест
273Диагностика и лечение на дете с метаболитни нарушения – при пациенти на възраст до 28-я ден от раждането
274Диагностика и лечение на дете с вродени аномалии – при пациенти на възраст до 28-я ден от раждането
275Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност чрез механична вентилация, първа стенен на тежест
276Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност чрез механична вентилация, втора степен иа тежест
277Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант независимо от теглото
278Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант независимо от теглото
279Грижи за здраво новородено дете
280Хирургично лечение на изгаряния с площ над 5 % от телесната повърхност с хирургична обработка на раневите повърхности
283Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване)
285Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, налагащи пластично възстановяване
291Токсоалергични реакции при лица над 18 години
292Токсоалергични реакции при лица под 18 години
293Отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови при лица над 18 години
294Отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови при лица под 18 години
295Фалоидно гъбно отравяне