Благодарствено писмо от Мариана Русева Илчева

До

Изпълнителния Директор на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД Стара Загора

       БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

От

Мариана Русева Илчева       

Уважаеми, проф. Йовчев,

Изказвам искрената си БЛАГОДРНОСТ към екипите на Отделение по ортопедия и травматология и Отделение за  физикална и рахабилитационна медицина в представляваната от Вас УМБАЛ “Проф. Ф-р Стоян Киркович“АД Ст.Загора за високия професионализъм и тъй ценната човечност и емпатия при лечение на майка ми, след тежък инцидент, а именно:

БЛАГОДАРНОСТ към д-р Радичев, д-р Иванов и целия операционен екип за високия професионализъм и прецизна работа при смяна на тазобедрена става на майка ми!

БЛАГОДАРНОСТ към д-р Радичев, д-р Иванов, целия екип от лекари, медицински сестри и санитари от Отделение по ортопедия и травматология за високия професионализъм и прецизното лечение на майка ми от приема в отделението в предоперативния и следоперативен период, с цялостно проследване, грижи и внимание!

БЛАГОДАРНОСТ към д-р Славова, целия екип от лекари, рехабилитатори, медицински сестри и санитари от Отделение за физикална и рехабилитационна медицина за високия професионализъм и прецизно лечение на майка ми, за всеобхватното проследяване на състоянието й, с незабавно отреагиране в ситуация с усложнение и съпътстващи проблеми, внимателна и пълноценна рехабилитация и обгрижване!

БЛАГОДАРНОСТ и към доцент Савейков и доцент Трифонова за навременните и вещи консултативни прегледи на очите на майка ми по врема на престоя в отделението по физикална и рехабилитационна медицина!

БЛАГОДАРНОСТ и към доктор Найденов провел неврологична консултация на майка ми в ортопедично отделение!

Поздравявам Ви за добрия подбор на доказани специалисти лекари, рехабилитатори, медицински сестри, както и екипите в отделенията!

С уважение: Мариана Илчева