Благодарствено писмо Клиника по физикална и рехабилитационна медицина към УМБАЛ „ Проф. Д-р Стоян Киркович„ АД